velayati.ir

حق بدهید در قبال اسکار، موضع بگیرند
وجوه مشترک سیاسیون و اصحاب هنر از نگاه دکتر ولایتی:

حق بدهید در قبال اسکار، موضع بگیرند

یکی از نویسندگان قبل از انقلاب و از مترجمین زبردست که آدم فرهیخته و اهل قلم و سرشناسی بود و البته خیلی اهل دین و دیانت نبود، وقتی دید مردم دارند تظاهرات می کنند و به سمت میدان شهیاد آن زمان و آزادی خودمان می روند، ایستاده بود و گریه می کرد و می گفت بگذار این بچه مسلمان ها پیروز بشوند، حالا اگر نگذاشتند ما عرق بخوریم، عیبی ندارد! یعنی برای این نویسنده استقلال اینقدر اهمیت داشت که حتی اگر مانع عرق خوری آشکار او می شد، باز برایش می ارزید.
پربیننده ها