در برنامه سیمای شهر اصفهان مطرح شد
سخنان ولایتی درباره معماري اصفهان/فیلم
حضور دکتر ولایتی در برنامه سیمای شهر اصفهان