ولایتی در آیین گشایش هفته نکوداشت اصفهان بیان کرد
میدان نقش جهان؛ برجسته‌ترین اثر شهری دنیا

به گزارش فارس از اصفهان، علی‌اکبر ولایتی در آیین افتتاح هفته نکوداشت اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان نماد برجسته از تاریخ غیرگسسته فرهنگ چندهزار ساله ایران است، اظهار کرد:‌ استان اصفهان به لحاظ سیاسی گسست‌های زیادی توسط اقوام بیگانه داشته است اما فرهنگ آن پابرجا مانده است چنانچه در زمان مغول این استان مغلوب نظامیان مغول شد اما پس از آن این قوم مغول بودند که مغلوب فرهنگ ایران شدند.

وی با اشاره به اینکه نام اصفهان بسیار از زمان‌های قدیم مطرح بوده است، گفت: تاریخ گذشته نشان می‌دهد که اصفهان قدمتی 2500 ساله داشته است و اصفهان دارای این ویژگی تمدنی برجسته است.

مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل تصریح کرد: سبک‌های مختلفی در ایران همچون سبک صفویه، سبک خراسانی، سبک هندی، سبک عراقی، سبک بازگشت و سبک نو وجود دارد که از این سبک‌های مهم که بیشترین آن در زمان قاجار بوده است پایه‌گذاران آن اصفهانی و عاشق و هاتف اصفهانی بودند که از چهار سبک قدیمی که سه سبک ادبی آن مربوط به اصفهان است.

وی ادامه داد: اگر در عالم اسلام سه بنای مهم را به عنوان نماد اوج اسلامی بدانیم قطعاً یکی از آنها پس از کاخ الحمراء و تاج محل میدان نقش جهان اصفهان است.

ولایتی گفت: در ایران، اصفهان و میدان نقش جهان زیباترین اثر معماری و برجسته‌ترین اثر شهری در دنیا است.

وی با اشاره به اینکه میدان نقش جهان نمادی از یک شهر قدیمی در ایران است که از سال 1006 معماری آن آغاز شده است، گفت: طول این میدان 570 متر و عرض آن بیش از یک هزار و 600 متر است که به لحاظ هندسی بهترین شکل مستطیل است که 50 درصد دنیا و 50 درصد آخرت در آن طراحی شده است چنانکه حکومت و اقتصاد در یک طرف و مسجد عوام و مسجد خواص در طرف دیگر وجود دارد.

مشاور عالی رهبر معظم انقلاب در امور بین‌الملل در بخشی از صحبت‌های خود اصفهان را شهر فرماندهان 8 سال دفاع مقدس دانست و گفت:‌ بسیاری از فرماندهان دفاع مقدس از استان اصفهان بودند.