ولایتی در حاشیه نشست شواری عالی بیداری اسلامی:
حقوق بشر غربی ها مورد قبول مسلمانان نیست

به گزارش ایرنا، علی اکبر ولایتی شامگاه دوشنبه این مطلب را در حاشیه ششمین نشست شواری عالی مجمع جهانی بیداری اسلامی در خصوص حقوق بشر و در جمع خبرنگاران بیان کرد و گفت: حقوق بشر بر اساس معیارها و ارزش های اسلامی در کشورهای اسلامی مورد نظر است و اگر غربی ها بخواهند براساس ارزش های خودشان حقوق بشری را که مدنظرشان است را به کشورهای اسلامی تحمیل کنند، مورد قبول مسلمانان نخواهد بود.

وی ادامه داد: در اظهارنظر میهمانان ششمین نشست شورای عالی بیداری اسلامی هم موضوع مغایر بودن حقوق بشر غربی با معیارها و ارزشهای اسلامی مد نظر و واضح بود و کارشناسان و پیشکسوتان دعوت شده بر آن اهتمام داشتند.

دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی ادامه داد: حقوق بشر مورد تایید و تاکید مسلمانان حقوق بشری است که مبتنی بر ارزش های اسلامی باشد، در غیر این صورت آن حقوق بشر، تفکرات غربی ها است.

وی در ادامه به عملکرد فرانسه در آفریقای مرکزی اشاره کرد و گفت: کشوری مانند فرانسه در آفریقای مرکزی دخالت کرده و حکومت را ساقط می کند. با این حال هیچ کس صدایش در دنیای غرب بلند نمی شود که چرا چنین ظلمی به مسلمانان آفریقای جنوبی می شود.

وی ادامه داد: حکومت فرانسه هم که حامی حکومت شورشی جدید است هیچ کلمه ای را در رابطه با حقوق بشر نگفته؛ پس معلوم می شود که طرح حقوق بشر توسط اینها بیشتر دارای بار سیاسی است.

ولایتی در ادامه درباره نتیجه نشست شورای عالی مجمع بیداری جهانی اسلامی گفت: این شورا مرکب از شخصیت های پیشکسوت بیداری اسلامی، افراد فرهیخته در امربیداری اسلامی و کارشناسان است که عالی ترین مرجع این مجمع محسوب می شود.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: تصمیمات اساسی این شورا درباره مجمع جهانی بیداری اسلامی در این جلسه گرفته شد و در این نشست موضوعات بسیار خوبی مورد تصویب قرار گرفت.

وی اضافه کرد: گفت و گوهای بسیار خوبی در نشست یک روزه و در 5 نوبت انجام گرفت و تبادل نظرات بسیار مفیدی در رابطه با بیداری اسلامی انجام شد.