دکتر ولایتی در برنامه «شناسنامه»/10
استدلال ولایتی برای معترضان انتخابات 88/تشابه انتخابات 88 با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا/فیلم
دکتر ولایتی در برنامه «شناسنامه»/10