دکتر ولایتی در برنامه «شناسنامه»/9
دلایل حمایت از ناطق در انتخابات 76/علت کناره‌گیری از انتخابات 84/فیلم
دکتر ولایتی در برنامه «شناسنامه»/9