امیرکبیر به روایت دکتر ولایتی/سیر نزولی اقتدار ایران از چه زمانی بود؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر ولایتی، در مقدمه کتاب 14فصلی «امیرکبیر» آمده است: «راجر سیوری نوشته است از زمان مرگ شاه عباس صفوی سیر نزولی اقتدار ایران شروع شد. جسم آفت‌زده ایران تحت تاثیر استبداد داخلی و استعمار خارجی، هر روز علیل‌تر می‌شد و همچون انسان رنجوری که سد دفاعی بدنش می‌شکند هر روز بیش از گذشته مورد هجوم امراض گوناگون قرار می‌گرفت. استثناهایی مانند نادرشاه افشار و کریم‌خان زند هم نتوانستند جلوی این سقوط را بگیرند. سیل وابستگی همه چیز را با خود برده بود. در این میان مردانی راسخ چون زبر حدید به عزم رهایی ایران قیام کردند و تا آخرین نفس ایستادگی کردند و به سهم خود در بیداری و ایستادگی ملت ایران تاثیرات ارزشمندی گذاشتند که بی‌تردید امیرکبیر یکی از این مردان مومن و میهن دوست است.»

بنابراین گزارش، این کتاب تلاش دارد با زوایه ای متفاوت به نقش امیرکبیر در تاریخ ایران اشاره کند؛ «ایران پیش از صدارت امیرکبیر تاریخ قاجار از آغاز تا زمان امیرکبیر، سفر به روسیه، سفر به ایروان و سفر به عثمانی» عناوین فصل های اول تا پنجم این کتاب است. همچنین «آغاز صدارت میرزاتقی‌خان امیرکبیر از ماجرای ازدواج او با خواهر ناصرالدین شاه» فصل ششم کتاب را به خود اختصاص داده است.

«شورش علیه صدراعظم، بررسی فتنه های باب و سالار، روابط با انگلستان، روسیه، فرانسه، امرای آسیای مرکزی، عثمانی و دولت‌های دیگر» هم محتوای مطالب فصل های هفتم و هشتم را شامل می شود. «اصلاحات و تاسیس دارالفنون» هم فصول بعدی کتاب را تشکیل داده است. «خدمات عمومی میرزا تقی‌خان امیرکبیر، فرجام او و کتابشناسی امیرکبیر» هم عناوین فصل های پایانی کتاب است.

این کتاب جیبی در 289 صفحه و با قیمت 2900تومان منتشر شده است.

علاقمندان برای تهیه این کتاب می توانند با شماره تلفن 0216128 بخش توزیع انتشارات امیرکبیر تماس بگیرند.