دکتر ولایتی در برنامه شناسنامه/6
برخی مسئولین سفر به کشورها را کسر شأن می‌دانستند/فیلم
دکتر ولایتی در برنامه شناسنامه/6