دکتر ولایتی در برنامه شناسنامه/5
نپذیرفتن وزارت بهداشت دولت خاتمی/دیپلماسی جنگ/قرارداد هسته‌ای با چین/فیلم
دکتر ولایتی در برنامه شناسنامه/5