یک جامعه شناس: ولایتی در انتخابات، در نقش سیاستمدار ملی ظاهر شد
تقی آزاد ارمکی در بخشی از این گفت و گو درباره دکتر ولایتی گفت:
«نقدهای ولایتی بر جلیلی، دلایل اجتماعی - اخلاقی داشت. ولایتی به عنوان یک سیاستمدار بازی می‌کرد. جامعه ایران از او انتظار یک بازی سیاسی ملی داشت نه یک بازی گروهی و جناحی. او هم چنین نقشی را به خوبی ایفا کرد.
 او بسیار اخلاقی عمل کرد و عملش نتایج سیاسی هم در بر داشت. اگر قرار بود صرفا با توجه به مصالح اصولگرایان حرف بزند، باید مثل حداد عادل عمل می‌کرد. یعنی در قبال عملکرد جلیلی سکوت می‌کرد و رقیب اصولگرایان را نقد می‌کرد. اما ولایتی از منافع ملی دفاع کرد و با این کار، جایگاه سیاسی خودش را در جامعه ایران ارتقا داد.»