به بهانه داغ شدن موضوع رابطه ایران و آمریکا در روزهای اخیر
پیشینۀ ارتباط ایران و آمریکا در سدۀ گذشته به قلم دکتر ولایتی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر ولایتی، این دیپلمات باسابقه کشورمان در کتابی تحت عنوان «یک قرن ارتباط: پیشینۀ ارتباط ایران و آمریکا در سدۀ گذشته و تأثیر تحولات جهانی بر این رابطه» به این موضوع پرچالش پرداخته است.
در معرفی این کتاب آمده است: «آمریکا در ابتدای حضور سیاسی خود در ایران با طرح شعارهای زیبا و سیاستی دوگانه توانست هویت واقعی خود را مخفی داشته و نفوذ خود را در بدنۀ حاکمیت گسترش دهد.
برتری آمریکا در جنگ جهانی دوم سبب شد تا ابرقدرت برتر شود و جایگزین بریتانیا در مستعمرات آن گردد. همین امر سبب شد تا این ابرقدرت نوپا به‌راحتی بتواند همۀ ارکان حکومت ایران را تصاحب کند و آن را جزیرۀ ثبات و حیات خلوت خود بنامد.
دکتر ولایتی در این کتاب تلاش کرده با نگاهی دقیق سیاست آمریکا را در یک قرن اخیر در ارتباط با ایران بررسی کند و به موشکافی آن بپردازد.»ا
ین کتاب برای اولین بار توسط کانون اندیشۀ جوان، در سال 1383 منتشر شده است.