مهمترین سخنان دکتر ولایتی در مناظره سوم

دانلود بخش اول
دانلود بخش دوم
دانلود بخش سوم