چهل و چهارمین جلسه کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران به ریاست دکتر ولایتی برگزار شد

چهل و چهارمین جلسه فرهنگ و تمدن اسلام ایران به ریاست دکتر ولایتی و با حضور مسئولان دولتی و فرهنگی شهرستان شاهرود از جمله دکتر جلالی فرماندار، دکتر سمیعی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دکتر نظری رییس اداره میراث فرهنگی شاهرود و سایر اعضاء برگزار شد.