مجمع جهانی بیداری اسلامی، حمله نظامیان صهیونیست به جنین را محکوم کرد

در این بیانیه آمده است: این حملات وحشیانه بخشی از همان تروریسم سازمان یافته است که با حمایت غرب و آمریکا توسط این رژیم سفاک انجام می‌شود و بدون شک تمام نهاد‌ها و سازمان‌های حقوق بشری و بین المللی که فقط نظاره گر این گونه جنایات هستند باید پاسخگو باشند.
مجمع جهانی بیداری اسلامی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی امروز در ضعیف‌ترین موقعیت خود در منطقه و جهان قرار دارد و با این حملات و جنایات علاوه بر اینکه نفرت بیشتر جهان را به دنبال دارد بلکه تیر خلاص بر پیکره نظام نامشروع خود خواهد زد.
در این بیانیه آمده است: رژیم صهیونیستی می‌داند که این حملات بی پاسخ نخواهد ماند و نیرو‌های مقاومت و مردم و ملت شجاع فلسطین بار دیگر پاسخی دندان شکن به آن‌ها خواهند داد.
در پایان بیانیه، مجمع جهانی بیداری اسلامی این جنایات وحشیانه و تروریسم دولتی را به شدت محکوم نموده و از تمام کشور‌های جبهه مقاومت و جهان اسلام خواسته است که اتحاد خود را در برابر دسیسه‌ها و اقدامات این رژیم شیطانی حفظ نمایند و با عزمی راسخ به مبارزه علیه تروریسم و رژیم غاصب صهیونیستی برخیزند.