دکتر ولایتی با شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان دیدار کرد
دکتر ولایتی با قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان دیدار کرد و در خصوص موضوعات منطقه ای و مسائل بین المللی به بحث و تبادل نظر پرداخت.