دیدار دکتر ولایتی با دکتر عادل عبدالمهدی

دکتر ولایتی با دکتر عادل عبدالمهدی دیدار و در خصوص مسایل منطقه ای و بین المللی تبادل نظر کردند