دیدار دکتر ولایتی با هیئت رئیسه جمعیت جهانی حامیان مقاومت

دکتر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی با هیئت رئیسه جمعیت جهانی حامیان مقاومت، روز چهارشنبه ۱۵ دی ماه دیدار کرد