دیدار رییس دفتر سیاسی حماس با دکتر ولایتی

دکتر ولایتی روز شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ با اسماعیل هنیه رییس دفتر سیاسی حماس دیدار کرد