بازدید وزیربهداشت از ‌بیمارستان‌مسیح‌دانشوری در روزپرستار

سیزدهمین آیین پویش ره سلامت ‌در بیمارستان مسیح دانشوری با حضور دکتر نمکی وزیر بهداشت،علیرضا زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و برخی دیگر از مسئولان يکشنبه۳۰ آذر ۱۳۹۹برگزارشد