سی و هفتمین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی

سی و هفتمین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه ۱ آذر ماه ۹۹ به ریاست دکتر ولایتی و حضور اعضاء هیئت امناء برگزار شد.