جلسه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد
بررسی روند اقدامات و فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه هیئت امنا

به گزارش روابط عمومی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی، در این جلسه گزارشی از روند اقدامات و فعالیت های انجام شده درخصوص سامانه آموزشیار، موضوعات مرتبط با واحد افغانستان، واحد های درمانی دانشگاه آزاد اسلامی و برنامه پنج ساله راهبردیعملیاتی دانشگاه آزاد ارائه گردید.