دکتر ولایتی در دیدار با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور افغانستان

دکتر ولایتی يکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹با دبورا لاینز نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان دیدار و گفتگو کردند