دکتر ولایتی در وبینار جایگاه طب ایرانی در دانش معاصر:
استفاده از طب سنتی مولفه‌ای مهم در کاهش وابستگی دارویی کشور است/ ۱۷۰ کشور دنیا استفاده از ظرفیت طب سنتی را تأیید کرده‌اند

دکتر ولایتی ظهر امروز در مراسم افتتاحیه وبینار جایگاه طب ایرانی در دانش معاصر با بیان اینکه امروزه اقبال مردم برای استفاده ازانواع طب‌های سنتی و مکمل در سراسر دنیا رو به افزایش است، گفت:  نگاهی به سیاست‌های حوزه سلامت کشورهای مختلف نشانمی‌دهد در اغلب کشورها با در نظر گرفتن پتانسیل های بالای نهفته در این مکاتب پزشکی هم در بُعد سلامت و هم در بُعد اقتصادی وهمچنین پایبندی به حق مردم در انتخاب نوع درمان و وظیفه دولت ها در بسترسازی علمی این حق، رویکرد پرداختن به آن و ایجادبسترهای قانونی و سرمایه گذاری بیشتر شده است.

رئيس هيئت موسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی افزود:  تا پایان سال ۲۰۱۸، تعداد ۱۷۰ کشور عضو سازمان بهداشت جهانیاستفاده از انواع طب های سنتی و مکمل را در کشور خود تایید و تصدیق کرده اند. این مهم به ویژه در کشورهایی که خود صاحبمکاتب طبی دیرپا و غنی هستند مانند چین و هند از رشد و توجه بیشتری نیز برخوردار بوده و در کنار توان بالای اقتصادی و پیشگیری ودرمان، یک مولفه مهم فرهنگی و هویتی نیز به حساب می آید.

رئیس گروه حکمت و طب سنتی اسلامی فرهنگستان علوم پزشکی، رویکرد سازمان جهانی بهداشت به حوزه طب سنتی و استفاده صحیحو علمی از آن را روشن و مشخص دانست که برای ترویج استفاده از این مکاتب طبی در جهان می باشد.

دکتر ولایتی ادامه داد: همه این مصادیق نشان می دهد، استفاده از طب سنتی یک نگاه فراگیر بین المللی است که به استفاده صحیح وعلمی آن در کنار طب رایج تاکید داشته و برای اجرایی نمودن ادغام آن در نظام سلامت و بهره مندی روشمند و ساختاری از ظرفیت هایآن، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان ملی و بین المللی وجود دارد.

رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی به ظرفیت عظیم ایران در استفاده و بهره‌برداری از طب سنتی اشاره کرد وافزود: در این میان، ایران نیز صاحب یکی از دیرپاترین مکاتب طبی دنیاست که قدمتی هزاران ساله در این سرزمین داشته و بعدها دردوران اسلامی و در بستر تمدن ایران و اسلام رشد و تکاملی شگرف یافته است و با پرداختن هرچه بیشتر به این ظرفیت بزرگ با رویکردعلمی و منطقی زمینه استفاده از مواهب علمی، اقتصادی و فرهنگی نهفته در این عطیه خدادادی تاریخی برای کشور بیش از پیش مهیا وفراهم خواهد شد.

دکتر ولایتی افزود: وجود دانشمندان بزرگی مانند ابن سینا که هنوز آثار و کتب وی در حوزه های مختلف دانش محل تحقیق و پژوهشهای فراوان در اقصی نقاط دنیا است و بسیاری از مکاتب طب سنتی دیگر نیز همین امروز بخشی از تعالیم علمی خود را از کتاب قانوناو اقتباس می کنند که نشان از پویایی و ظرفیت های بزرگ نهفته در این کتب پزشکی غنی دارد و لذا استفاده از ظرفیت طب سنتی ازسویی یک مولفه مهم اقتصاد مقاومتی مبتنی بر دانش بومی برای کاهش وابستگی کشور به خدمات درمانی و دارویی وارداتی و نیز یکپتانسیل بزرگ برای صادرات و ارز آوری خدمات محسوب می شود.

رئیس گروه حکمت و طب سنتی اسلامی فرهنگستان علوم پزشکی، پیوست فرهنگی و هویتی این مکتب پزشکی را یک ارزش افزوده مهممضاعف برای کشور هم در نگاه ملی و داخلی و هم در نگاه بین المللی ذکر کرد و ادامه داد: استفاده از ظرفیت طب سنتی یکی ازبسترهای مناسب روابط بین الملل و ارتباط سازنده علمی و فرهنگی کشور در بُعد منطقه ای و فرامنطقه ای است  و علی رغم همه موانع ودست اندازهای گوناگون بیش از یک دهه است که با ورود علمی آن به دانشگاه دستاوردهای مهم و قابل توجهی با استفاده از نیروی جوانمتخصص به دست آمده اما تا رسیدن به نتیجه مطلوب باید بیش از پیش تلاش کرد