دیدار دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق

دکتر ولایتی روز سه شنبه ۶ مهرماه با شیخ اکرم الکعبی دبیر کل جنش مقاومت اسلامی النجباء عراق دیدار و در خصوص موضوعات منطقه ای گفتگو کرد.