دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی تاکید کرد
افراط گری و هتک حرمت ساحت پیامبر رحمت (ص) ، توسط صهیونیسم بین الملل و استکبار جهانی به کار می رود

متن پیام دکتر ولایتی به این شرح است:

۱۴۰۰ سال از ابلاغ پیام وحی به خاتم انبیاء حضرت رسول اکرم (ص)  می‌گذرد، پیامی که ابلاغ رحمت و مودت بین انسان هاست و عالیترین و زیباترین مضامین را با خود به همراه داشته است.

این رسالت از همان روزهای آغازین دعوت به اسلام و ظهور دین مبین، صاحبان زر، زور و تزویر که منافع مادی و دنیوی خود را در مقابلآرمان هایی همچون عدالت، معنویت و آزادی در خطر می‌دیدند به انحاء مختلف به مخالفت و دشمنی وا داشت، غافل از این که خداوندمتعال پشتیبان این نور آسمانی و  الهی است.

بعثت در برهه ای از تاریخ روی داد که جهان با جاهلیت و بربریت مصادف بود و اینک نیز جهان در آغاز قرن بیست و یکم  شاهد جاهلیتمدرنی است که جایگزین جاهلیت عصر بعثت شده است.

پس از محکومیت های جهانی در حالی که باید شاهد جمع‌آوری و جلوگیری از چاپ نشریه موهن به ساحت پیامبر اکرم(ص) در فرانسهمی‌بودیم اما اعمال برخوردها و استانداردهای دوگانه موجب شد این تفکر شرک آمیز و ضد دینی در نظام آموزشی  این کشور نیز رسوخ  و بروز یافته و تبلیغ  گردد.

تمامی این رویدادها گواه آن است که رشد روز افزون اسلام خواهی و اسلام گرایی، وجدان های آگاه و بیدار را بر پایه آموزه هایوحیانی رشد و گسترش داده و موجب گردیده دولتمردان و هدایت کنندگان اصلی حرکت شوم به صورت علنی وارد میدان گردند و چهرهواقعی و ننگین خود را رسوا سازند.

افراطگری و هتک حرمت ساحت پیامبر (ص) ، دو روی یک سکه اند که توسط صهیونیسم بین الملل و استکبار جهانی علیه اسلام ناب بهکار بسته شده است.

در افراطی گری جسم انسان ها و در اهانت، روح و تفکر بشریت هدف قرار می گیرد، مدعیان دروغین حقوق بشر به بهانه آزادی بیانهتاکانه ترین اقدامات، جنایت ها و خباثت ها را انجام می دهند و در مقابل کوچک ترین مخالفت و انتقاد، سخت ترین مجازات ها وبرخوردها را اعمال می دارند و این در حالی است که خود را مدعیان آزادی بیان و حقوق بشر نیز می نامند.

گناه بزرگ و نابخشودنی حمایت کنندگان از این اقدامات که با نقاب آزادی بیان و مدرنیته، به تایید و تشجیع اهانت کنندگان پرداخته اند،مسلماً موجب اندوه و پاسخ  مسلمانان، آزادیخواهان و عدالت جویان در جهان خواهد گردید و اتحاد و انسجام روزافزون مسلمانان،بیداری آحاد جوامع اسلامی، محکومیت جهانی این حرکات شوم و ... را که به ارزشمند ترین و بالاترین مخلوق بشر اهانت می کنند بهدنبال خواهد داشت.

مجمع جهانی بیداری اسلامی همان گونه که قبلاً نیز بیان داشته است، ضمن محکوم کردن این جنایت و اهانت بزرگ، از تمامیمسلمانان می خواهد با حفظ هوشیاری و آگاهی طراحان این توطئه های ضد اسلامی را ناکام گذارند.

 

علی اکبر ولایتی

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی