بررسی روند درمانی دکتر لاریجانی در عیادت دکتر ولایتی

دکتر ولایتی روز پنجشنبه ۹ مرداد ماه ضمن عیادت از دکتر لاریجانی، در جریان روند درمانی وی قرار گرفت و توصیه های لازم را درجهت بهبود وضعیت به متخصصان  بیمارستان مسیح دانشوری ارائه کرد.

دکتر ولایتی پس از آن با ارزیابی شرایط مثبت دکتر لاریجانی گفت: با لطف و عنایات الهی وضعیت دکتر لاریجانی  رو به بهبودی کاملبوده و  ان شالله به زودی از بیمارستان مرخص خواهند شد.

دکتر لاریجانی هم ضمن تشکر از حضور دکتر ولایتی، از زحمات و خدمات کادر درمانی و پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری و تمامیمدافعان سلامت تقدیر کرد.