دیدار با روساء و شیوخ قبایل و عشایر سوریه
مشاور مقام معظم رهبری شنبه مورخ ۷ دیماه ۱۳۹۸ در امور بین الملل شنبه مورخ ۷ دیماه ۱۳۹۸ در دیدار با هیئتی از روسا و شیوخ قبایل و عشایر سوریه با اشاره به این که شما استوانه‌های مقاومت در سوریه هستید تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران مخالف هرگونه دخالت خارجی در کشور‌های منطقه است و در برابر ظلم، توطئه ها، تجاوز و نقشه‌های شوم دشمنان برای تضعیف و تجزیه کشور‌های منطقه در کنار یکدیگر ایستادگی و مقاومت خواهد کرد.