دکتر ولایتی در مراسم هفته پژوهش در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تاکید کرد
فعالیت‌های فرهنگی باید با مبنا و پایه‌های پژوهشی تحقق یابد
رئیس هیئت امنا و موسس دانشگاه آزاد اسلامی با تقدیر از تلاش‌های دکتر ابراهیمی ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دست اندرکاران برگزاری این مراسم در سازمان و وزارت امورخارجه افزود: در قرآن کریم به تحقیق و پژوهش و تفکر و تعقل انسان‌ها اشاره شده و باید طبق قرآن برای پژوهش اهمیت ویژه قائل شویم.
دکتر ولایتی تاکید کرد: بزرگان دینی ما در گذشته براساس تحقیق و پژوهش عمل کرده‌اند و به جایگاه‌های بالایی رسیده‌اند و اعتقاد داریم که فعالیت‌های فرهنگی باید با مبنای تحقیق و پژوهش تحقق یابد.