دیدار با هیئت جنبش نجباء عراق
هیئتی از جنبش نجباء عراق که به ایران سفر کرده بودند عصر ۱۴ مردادماه با دکترعلی اکبر ولایتی مشاو مقام معظم رهبری در امور بین الملل دیدار کردند.