اولین نشست هم‌اندیشی و آشنایی با راهبردها، رویکردها، اولویت‌ها و سیاست‌های دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر علی‌اکبر ولایتی در «اولین نشست هم‌اندیشی و آشنایی با راهبردها، رویکردها، اولویت‌ها و سیاست‌های دانشگاه آزاد اسلامی» که صبح سه شنبه ۸ مردادماه ۱۳۹۸ در سالن فرهیختگان سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد شرکت کرد