دکتر ولایتی با وزیر خارجه لبنان دیدار کرد

دکتر ولایتی پس از دیدار با باسیل به خبرنگاران گفت: دیدار با وزیر خارجه کشور عزیز لبنان بسیار خوب بود و از زمانی که جبران باسل وزارت خارجه لبنان را به دست گرفته است، سیاست خارجی لبنان وارد مسیری فعال و موثر شده است و ما این امر را ارج می نهیم و مثبت می دانیم.

وی افزود: در این دیدار به روابط دوجانبه و همکاری دوجانبه در سطح منطقه و نیز مسائل بین المللی پرداختیم و شکی نیست که تلاش های ارزشمند محور مقاومت در سطح منطقه ای، نیازمند یک درایت سیاسی و همکاری و تبادل نظر در سطح منطقه ای و بین المللی است.

دکتر ولایتی گفت: این تلاش های ارزشمند و کوشش بزرگ ملت های منطقه یعنی ملت و دولت لبنان و نیز دولت و ملت سوریه و مبارزان و مجاهدان در عراق و سوریه و لبنان و در صحنه فلسطین، همه و همه نیازمند تلاشی دیپلماتیک، متعادل و هماهنگ در سطح بین المللی و منطقه ای است.

مشاور مقام معظم رهبری تصریح کرد: در روزها و هفته های گذشته، تلاش های خوب و بی وقفه ای در سطح منطقه روی داد. ما شاهد نشست سه جانبه ایران و روسیه و آذربایجان در تهران و نیز سفر وزیران عراق به تهران و سفر هیئت جنبش حماس به ایران بودیم. امروز نیز ما از لبنان دیدن می کنیم و بعد از آن به سوریه خواهیم رفت. این گام ها در راستای تحقق این تلاش های دیپلماتیک برداشته می شود که باید انجام گیرد زیرا تلاش های بی وقفه در عرصه جهاد و مبارزه باید با تلاش های دیپلماتیک همراه باشد تا این تلاش های مبارزاتی را تکمیل کند. نشست علمای مقاومت در بیروت در دو روز گذشته نیز گامی مهم در مسیر اعمال دیپلماسی عمومی مردمی به منظور رسیدن به همین هدف است.

وی در پاسخ به سوالی درباره روسیه گفت: بی شک، دولت روسیه و شخص ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور نقش بارز و تاثیر زیادی در زمینه همکاری و کمک به پیشروی محور مقاومت دارد و در جریان سفر رئیس جمهور روسیه به تهران، گامی نمادین برداشته شد. این گام نمادین، پرواز هواپیماهای روس از خاک روسیه و عبور از حریم هوایی ایران و عراق و بمباران مواضع داعش در سوریه و بازگشت از همین مسیر بود. همچنین رئیس جمهور روسیه مذاکراتی در ارتباط با روابط بین ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس انجام داد.

دکتر ولایتی در پاسخ به سوال دیگری گفت: بی شک، رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان حامی این رژیم دو بازنده اصلی هستند و تهدیدها و همه تلاش های آنها برای تفرقه افکنی چیزی جز تلاش های بیهوده ای نیست که نتیجه ای به همراه ندارد.