دکتر ولایتی با حضور در برنامه اتاق فکر دانشگاه رنمین چین:
اهمیت نقش ایران برای احیاء جاده ابریشم

رئیس دانشگاه ضمن تشکر از حضور دکتر ولایتی، به مباحث مطرح شده در سفر قبلی ایشان به این کشور اشاره و مباحث مطرح شده را برای برنامه ریزی های اتاق فکر بسیار قابل بهره برداری و مهم توصیف کرد و گفت: مباحث شما به عنوان فردی متخصص در حوزه روابط بین الملل قابل توجه بوده ضمن آن که به عنوان فردی تاثیرگذار، امکان ایجاد زمینه های لازم برای ارتقاء همکاری ها و فعالیت ها را خواهید داشت و در این جلسه هم با موضوع احیاء جاده ابریشم، کمربند و راه و توسعه روابط استراتژیک و راهبردی، مباحث شما قابل استفاده خواهد بود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک هم از انجام این ملاقات و دیدار با نخبگان و فرهیختگان این دانشگاه ابراز خرسندی کرده و موضوعات مطرح شده برای بحث و تبادل نظر در این جلسه و اتاق فکر را راهبردی خواند و تصریح کرد: هم به لحاظ تاریخی و هم به دلیل اقتضائات موجود و علاقه مندی فراوان دو کشور در کنار ظرفیت های ارزشمند و فراوان در اختیار، زمینه های لازم برای توسعه روزافزون همکاری ها و تعاملات وجود دارد که باید تلاش کرد ضمن مطالعه و پژوهش برای ارائه راهکارهای مناسب و مطلوب، جهت ارتقا روابط به سطح راهبردی و استراتژیک برنامه ریزی نمود.

دکتر ولایتی در زمینه احیا جاده ابریشم نیز اعلام کرد: تجدید حیات این جاده حکایت از ریشه دار بودن روابط کشورهای این حوزه به ویژه ایران و چین دارد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهمترین کشور منطقه که دارای ثبات و ظرفیت های فراوان و ارزشمندی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و ... است در منطقه خاورمیانه که محل تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقاست از اهمیت فوق العاده برخوردار است که باید در موضوع احیا جاده ابریشم مد نظر قرار گیرد و البته این مهم نقش جدی در توسعه و امنیت جهانی در آینده آسیا و جهان ایفا می کند.

در این جلسه، همچنین کارشناسان شرکت کننده نقطه نظرات خود را در خصوص موضوع جلسه مطرح و از جمله بر اهمیت نقش ایران در امنیت حمل و نقل، ارتباط و توسعه همکاری ها در حوزه انرژی، گسترش همکاریهای مالی و تجاری، نیاز چین به توسعه روابط به دلیل جایگاه ایران به عنوان کشوری با ثبات و امن در منطقه، ضرورت انجام مشورت های سیاسی و امنیتی در منطقه خاورمیانه و ... ارائه نمودند.

در این جلسه، همچنین مهندس فروزش معاون مرکز تحقیقات استراتژیک، صفری، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایراندر چین، سعید محمدی، مشاور مرکز، بقایی فعال اقتصادی و دیگر شرکت کنندگان از سوی هیئت ایرانی به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.