ولایتی بعد از دیدار با رییس مجلس لبنان تاکید کرد:
هر اجلاسی در باره یمن باید در محلی بی طرف برگزار شود
به گزارش ایرنا، دکتر ولایتی بعداز دیدار با نبیه بری رییس مجلس لبنان در گفت وگو با خبرنگاران اظهارداشت:بهتر است هر اجلاسی در خصوص یمن فقط بین یمنی ها و با وساطت سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد و در یک محل بی طرف برگزار شود.

دیدار دکتر ولایتی و نبیه بری ظهر روز دوشنبه درعین التینه محل اقامت رییس مجلس لبنان وبا حضور محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت برگزار شد.

رییس مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سئوالی در باره اجلاس یمن در ریاض تاکید کرد: برگزاری این اجلاس ها باید مشروط بر این باشد که بمباران های بسیار وحشیانه سعودی ها در یمن و کشتن مردم بی گناه غیرنظامی متوقف شود.