عکس/دیدار وزیر حمل و نقل و کشتیرانی هند با دکتر ولایتی