با حضور دکتر ولایتی و رئیس مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد:
نشست مشترک همکاریهای مرکز تحقیقات استراتژیک و مرکز پژوهش های مجلس

دکتر ولایتی این نشست را اقدام و گامی موثر در ایجاد فرآیند­های مثبت در حوزه تصمیم گیری امور راهبردی و پژوهشی دانست و اظهار امیدواری کرد: آنچه در موسسات تحقیقاتی صورت می پذیرد در صحنه عمل نیز به اجرا درآید و یقینا بهره برداری از ظرفیت ها و تجارب گذشتگان در امر تصمیم سازی باید مهم و ضروری باشد.

دکتر جلالی نیز در این دیدار با اعلام آمادگی برای بستر سازی زمینه های همکاری گفت : بسیار خرسندم از این اقدام مثبت و علاقه مندی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای ایجاد ارتباط منسجم و همکاری فیمابین را اعلام کرده و پیشنهاد می کنم همکاریهای مشتر­­ک بین دو مجموعه تحقیقاتی در قالب یک تفاهم نامه شکل گرفته و زمینه تعامل جدی را فراهم آورد.

در ادامه جلسه، معاونین دو مرکز با تبادل نظر فیما بین، ابعاد مختلف همکاری را بررسی و نسبت به تقویت، توسعه و هم افزایی در حوزه تحقیقات و پژوهش ها تاکید کردند.