دکتر ولایتی در واکنش به اتهامات واهی برخی رسانه ها مطرح کرد:
ایران منادی مبارزه با هرگونه افراط گرایی و تروریسم در جهان

مشاور مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بخشی از این اطلاعیه گفت: نگاه انقلاب اسلامی در سیاست خارجی نه تنها نگاه قومی، قبیله ای و ترویج اندیشه های ناسیونالیستی نیست، بلکه جغرافیا و مرزهای سرزمینی در اندیشه انقلاب اسلامی هیچ گونه جایگاهی ندارد، نگاه انقلاب اسلامی کل جهان اسلام را به عنوان یک پیکر تحت عنوان امت اسلامی به رسمیت می شناسد و تمامی مسلمانان با یکدیگر برادرند و دراین برادری هیچ تفاوتی نژادی بین سیاه و سفید، عجم، عرب، ترک، تاجیک و ... وجود ندارد، همه از حقوق یکسان و برابر برخوردارند.

وی با تاکید بر این که این نگاه اعتقادی به معنای دخالت در امور کشورهای دیگر یا به رسمیت نشناختن تمامیت ارضی کشورها خصوصا کشورهای دوست و برادر نیست افزود : سخنان غيرمسئولانه­اي كه اخيراً در جهت خلاف اين اعتقاد مبنائي از سوي بعضي از افراد بيان شده است، باعث بهره­برداري سوء رسانه­اي توسط بعضي از شبكه­هاي خاص گردیده است که تمامی زحمات، کمک ها و مساعدت های جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم و ارائه خدمات مستشاری را با اهداف و نیات سوء تفسیر و تاویل کنند.

دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی در ادامه تاکید کرد: بدیهی است مواضع اصولی و رسمی توسط مقامات رسمی ارائه می گردد و پرداختن رسانه ها به سخنان غیرمسئولانه جای تامل دارد، مجمع جهانی بیداری اسلامی ضمن تاکید بر هوشیاری و مراقبت امت اسلامی، دولتها ، جریانهای اسلامی و انقلابی در این برهه حساس، تلاش هاو نقشه های شوم مبنی بر اختلاف افکنی بین عجم و عرب، شیعه و سنی و ترویج اندیشه های قومی و قبیله ای را در استمرار فتنه مذهبی در منطقه محکوم می­نماید.

دکتر ولایتی در بخشی دیگری از این اطلاعیه اشاره کرد: انقلاب اسلامی همیشه منادی وحدت و انسجام امت اسلامی است و ضمن حفظ احترام به تمامیت اراضی کشورها تمامی مساعی خویش را برای جلوگیری از تجزیه عراق، سوریه، یمن، لیبی و سایر بلاد اسلامی به کار می گیرد و از تمامی مسلمانان و آزادیخواهان استدعا دارد که توطئه جدید دشمن در تفرقه و جداسازی ملت ها و دولتهای مسلمان از یکدیگر را با تبلیغ عملیات رسانه ای صهیونیزم بین الملل، استکبار جهانی و ارتجاع منطقه را ناکام گذارند.