عکس/ دیدار رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک با هنرمندان