عیادت رهبر انقلاب به همراه ولایتی از آیت الله مهدوی کنی/فیلم
عیادت رهبر انقلاب به همراه ولایتی از آیت الله مهدوی کنی