تأکید بر توسعه روابط دوجانبه و همکاری‌های بین‌المللی بین ایران و ایتالیا در دیدار دکتر ولایتی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی و مهاجرت سنای ایتالیا

تأکید بر توسعه روابط دوجانبه و همکاری‌های بین‌المللی بین ایران و ایتالیا در دیدار دکتر ولایتی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی و مهاجرت سنای ایتالیا

در دیدار دکتر ولایتی و رئیس کمیسیون سیاست خارجی و مهاجرت مجلس سنای ایتالیا از ارسال کمک های بشردوستانه ایتالیا به سیل زدگان در آینده ای نزدیک خبر داد
۴