آخرین اخبار
برچسب: میرزا رضی آذربایجانی
ميرزا رضی آذربايجانی؛ خوشنويس قرن 12
میرزا رضی آذربایجانی خوشنویس و مستوفی ایرانی قرن دوازدهم و...
در تذکرة اختر نام او را محمد رضی نوشته اند... افتخار خنجر مرصع مفتخر ساخت معروف است که میرزا رضی... کمر به تمسخر نگاهی کرد میرزا متوجه شد و به... خانواده میرزا رضی همه اهل فرهنگ و ادب بودند و...
کد خبر: ۱۳۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۱/۰۷