کد خبر: ۱۸۵۵
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۲
دکتر ولایتی در دیدرا با رئیس مجلس اعلای عراق:

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که ایران همواره از هیچ کمکی به کشور عراق دریغ نکرده است، گفت: براساس آنچه که ما از دیدگاه رهبر معظم انقلاب داشتیم در آینده هم از این کمک ها دریغ نخواهیم کرد و امیدواریم این پیروزی ها ادامه داشته باشد و عراق کشوری دارای قدرت و صاحب دموکراسی شود.

دکترولایتیشامگاه دوشنبه دردیداربا سیدعمار حکیم رئیس مجلساعلایعراقدر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت افزود: آنچه که ما از واقعهعراقبرداشت می کنیم این است کهعراقبدون تردید به لحاظ ظرفیت مهمترین کشور عربی است.

وی ادامه داد: بعضی از بیگانگان مشخصا آمریکایی ها در خصوصعراقطمع کردند و خودهیلاری کلینتوندرکتابخاطراتش نوشته بود که ماداعشرا به وجود آوردیم.

دکتر ولایتی گفت: آنها به جایی رسیدند که از این جرثومه ای که بوجود آوردند چیزی حاصل نشد و مردمعراقوارتشبا کمک مرجعیت همه دست به دست هم دادند و با پس گیری فلوجه کمرداعششکست.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیکمجمع تشخیص مصلحت نظامبا بیان این که فلوجه از نظر استراتژیک مهم تر از موصل است، ادامه داد: با بازپس گیری فلوجه همه به این نتیجه رسیدند کهعراقپابرجا شده است و اولین کشوری که به این شکل کاملا قابل قبول دموکراسی را آزمایش کرد و موفق بیرون آمد،عراقبود.

وی ادامه داد: آنچه مسلم استعراقبالقوه مقتدرترین و باظرفیت ترین کشور عربی است و از ابتدای تاریخ اسلام هم تاکنون موقعیت ویژه ای داشته است؛ با این دموکراسی جاافتاده ای که درعراقایجاد شده است و مردم در سرنوشت خودشان سهیم شدند، می توان امیدوار بود که هر روز گام های بلندتری در جهت پیشرفت مردم این کشور داشته باشیم که بتوانند در سرنوشت جهان عرب و امت اسلامی نقش اساسی خود را ایفا کنند.

دکتر ولایتی یادآور شد: نگرانی بعضی از کشورهای مرتجع منطقه این است که دموکراسی درعراقپابگیرد و موجب شود که سایر کشورهای عربی با نگاه کردن بهعراقحاضر نشوند حکومت های عشیره ای را بپذیرند که این یک موفقیت دیگر است؛ بنابراین پیروزی دولت، مردم وارتشتحت زعامت مرجعیت نقش بسیار مهمی در ایجاد یک تحول در منطقه و کشورهای عربی داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد که به زودی ظرف ماه های آینده موصل هم بازپس گیری شود و شاهد عراقی پیروزمند و مقتدر باشیم.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیکمجمع تشخیص مصلحت نظامهمچنین به تشکیل شورای عالی بیداریعراقاشاره کرد و گفت: امیدواریم در آینده نزدیک شورای عالی بیداری اسلامی درعراقتشکیل شود و گفت و گوهای مقدماتی این شورا فراهم شود.

سید عمار حکیم هم در این دیدار گفت: اوضاععراقبر خلاف بعضی از خبرهایی که گاهی غم انگیز است روند تصاعدی مثبتی دارد.

وی ادامه داد: طرح و عملیات مهم دیگری برای آزاد سازی موصول داریم که امیدواریم در همین سال میلادی جاری در چهار تا پنج ماه آینده اجرایی شود و بتوانیم به طور رسمیعراقخالی ازداعشرا اعلام کنیم.

رییسمجلساعلایعراقگفت: این پیروزی ها یک جهش مهمی بود با توجه به اینکه الانداعشدشمن جهان است.

وی یادآور شد: تنها کشوری که سریع و خوب توانست در مقابلداعشایستادگی کند و ضربات سنگینی به آنها بزند عراقاست.

رئیس مجلس اعلای عراق افزود: در پروسه سیاسی هم به رغم تکثرگرایی و تنوع زیادی که در حوزه های سیاسی وجود دارد شکر خدا قواعد قابل قبولی برای جمع کردن آنها در یک پروسه سیاسی ملی که انسجام داخلی را محقق کند و اقتدارعراقرا رقم بزند قابل تحقق است.
ویادامه داد: بعضی از نگرانی ها و مشکلات داخلی که گروه های سیاسی به آن می پرداختند و داشتند روز به روز این مسایل در حال کمرنگ تر شدن است.

حکیم گفت: وجود یک دشمن روشن به عنوانداعشموجب انسجام این کشور شده است و همه ملتعراقبا همه طوایف و قومیت ها در مقابل آن موضع گرفتند و آن را دشمن می دانند.

نام:
ایمیل:
* نظر: